Đã Đóng

I would like to hire a Copywriter

we want the detail description of our veneer in the brand name of PUNO

product - veneer

brand name - PUNO

DFECORATIVE NATURAL VENEER

at least on two page for PUNO VENEER brochure

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Viết sáng tạo, PHP

Xem thêm: want hire copywriter, hire copywriter singapore, hire copywriter website, hire copywriter delhi, find design website like, developer like, personally hire recruiter, artist hire sketch, looking hire copywriter, description product listing oscommerce, copywriter job description bullet, copywriter job description wiki

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14877724

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹7633 cho công việc này

Nidhijain123

Hello, I can do this project. I am a good copy writer. Thanks Relevant Skills and Experience Content Writing, Copywriting, Creative Writing, PHP Proposed Milestones ₹7777 INR - will do

₹7777 INR trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.7
Daashken

Hello, I am interested in this job Relevant Skills and Experience Copywriting Proposed Milestones ₹7777 INR - g

₹7777 INR trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
₹12222 INR trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5
₹8888 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yrahyrahyrah

I can make brochure. Just give me the details.

₹1500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0