Đang Thực Hiện

I would like to hire a Virtual Assistant

Data entry & Photoshop

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, PHP, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14918079

Đã trao cho:

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹11388 cho công việc này

₹18888 INR trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
prncsswlshlj

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹11111 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0