Đã đóng

write a pitch to ask people to download a app

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I want people to download my [url removed, login to view] prevents you from getting fined e.g. when your drivers licence expire or your vehicle registration [url removed, login to view] notifies [url removed, login to view] has an emergency notification system e.g. when you meet an accident photo the [url removed, login to view] has a expense management system to capture all income and [url removed, login to view] connects you to local mechanics in the area .Stores all receipts for warranty purposes.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online