write a pitch to ask people to download a app

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 56

Mô Tả Dự Án

I want people to download my [url removed, login to view] prevents you from getting fined e.g. when your drivers licence expire or your vehicle registration [url removed, login to view] notifies [url removed, login to view] has an emergency notification system e.g. when you meet an accident photo the [url removed, login to view] has a expense management system to capture all income and [url removed, login to view] connects you to local mechanics in the area .Stores all receipts for warranty purposes.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online