Write some software

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Khác hoặc không chắc PHP Viết mã nguồn php

PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #14115597

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫1200000 cho công việc này

srinichal

I am an expert in delivering custom scripts and tools willing to discuss further details about the project

₫550000 VND trong 1 ngày
(151 Nhận xét)
7.5
pareshkapuriya17

Hello I am windows/desktop developer have developed many applications and websites using asp.net. I can start your work immediately please explain me the scope of your requirements I can show you my demo wor Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
penguinsthemes

I have 5+Years experience in Designing and Developing WordPress, Drupal, Joomla, CodeIgniter, Magento and E-commerce solutions (Opencart, Magento,Shopify). WP Based eCommerce, Membership, Thesis, Genesis, Woo commerce, Thêm

₫400000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0