Đã Đóng

Write some software -- 4

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using PHP. Need freelancer with an experience in slim framework, nods js and riots.js.

Details will be shared with the shortlisted candidate

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: looking someone write software, write software brochure, write software requirement specification, write software mobile, msr206 write software demo, someone write software, find someone write software, write software gps system, write software iphone gps, need someone write software

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) kolkata, India

Mã Dự Án: #14809286

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹7351 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.1
₹7777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sunilkhorwal

A proposal has not yet been provided

₹6500 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0