Đã Đóng

convert pine script to AFL

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹4183 cho công việc này

AntonBliznetc

Hi, I am interested in your project. My last complete pine projects on freelancer.com https://www.freelancer.com/projects/pine-script/looking-for-freelancer-develop/ https://www.freelancer.com/projects/php/Build-scr Thêm

₹10000 INR trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.7
buildorbust

hi...............................................................................................................................................................................................

₹1500 INR trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
mritzzosalazar22

Quiero generar ingresos

₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0