Đã hoàn thành

i need someone who knows pine script

Được trao cho:

HarjitHundal91

hello any of the code you want with 4 TFs ADX/Di can be done Just need a Good Description of Point

₹1500 INR trong 9 ngày
(7 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer chào giá trung bình₹4250 cho công việc này

chaitayamvamsi

Hi, I written 10+ indicators and stratergies for my trading. I think I will be a good match. Please message me. Thank you, Vamsi

₹7000 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0