Đã Đóng

Project for T K. -- 2

Hi T K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

Kĩ năng: Pine Script, Amibroker Formula Language

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #33783298

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1400 cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0