Cần thuê viết chỉ báo trên tradingview và auto đặt lệnh trên Exness theo chỉ báo đó

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tìm bạn viết Pinescript trên Trading View để bắn alert tính hiệu buy, sell dựa vào một số indication như RSI, SRC.

Đồng thời tự động đặt lện trên Exness, có đặt stop lost , DCA hoặc take profit một phần hoặc toàn phần.

Pine Script Trading

ID dự án: #37058720

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$254 cho công việc này

sdqtrades

Having read your project requirements and all the details, I’m super-confident in my skill-set, experience, and technical ability (especially with pine script for Tradingview platform) to develop this trading tool as y Thêm

$150 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
4.5
techplusintl

Hi there, ★★★ Pine Script / TradingView Expert ★★★ 6+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to write an indicator on tradingview and automatically place orders on Exness according to that indicator. Thêm

$750 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
4.2
ducthodg

Chào bạn. mình làm được việc này. việc đặt lệnh bạn cần có vps để làm webhook! Nếu không mình cũng giả pháp chạy qua chromer. Hãy nhắn tin lại mình nhé. cảm ơn bạn

$120 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
3.9
Dextah25

Xin chào Tôi đã đọc chi tiết dự án của bạn rất cẩn thận và tôi đã thực hiện thành công các dự án tương tự cho công việc này. Tôi là một chuyên gia mã hóa giao dịch. Rất giỏi trong việc phát triển hệ thống giao dịch ch Thêm

$125 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
vankhanh2005yb6

I have some certificates of completion from Chinese universities. I will definitely try to show you satisfaction.

$125 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0