Đang Thực Hiện

MP3 Player

Looking for an MP3 Player for CRE Loaded that will play 30 secs of a track when customer clicks listen to track

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: player, mp3, mp3 player, track customer, play mp3 player, play mp3, player player, mp3 track, secs, player play mp3, hautu, cre loaded customer, play player, player mp3

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) ossett, United Kingdom

ID dự án: #49919

Được trao cho:

hautu

As per discussed. regards.

$50 USD trong 3 ngày
(295 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

vamapaull

I can do this right now! let's start

$50 USD trong 1 ngày
(224 Nhận xét)
2.9