Đã Đóng

Plesk management and some web design

Good Day

We need someone to implement prescribed changes to a group of existing websites in Plesk and on an ongoing basis.

Very little web design - new navigation structure, some tables, etc and no visual design.

Kỹ năng: Plesk

Xem thêm: web visual design, visual web design, web design management, new web design, visual design, plesk, group management, navigation web design, navigation web, web tables design, good web design, group web, web navigation, good tables web, design good tables, web design changes, plesk design, web design ticket management, group web design, existing web design, design tables web, websites need someone design, day web design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1680772

1 freelancer đang chào giá trung bình $12 cho công việc này

designative

Web Maintenance guy here

$12 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0