Đã Đóng

Required Pipe Fitters to work on 25mm-50mm (Threaded Fittings) and 65mm-100mm Pipe (Grooved Fittings)

Job Description:

Hi, we are looking for freelancer Pipe fitters to work on our rectification works.

Should be able to professionally work on GI Pipe from25mm-50mm (Threaded Fittings) and 65mm-100mm Pipe (Grooved Fittings).

Hourly or Daily Basis...

Material to be provided.

Kĩ năng: Sửa ống nước, Pipe, Data Delivery, Nhập liệu, Lao động phổ thông, Office nói chung, Người chăm chỉ, Local Job, Odd Jobs, Đón

Địa điểm: Wellington, New Zealand

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Wellington NZ, New Zealand

ID dự án: #36254589