Đã Đóng

Poker/Casino/Bingo scripts required

Hi,

As per project name - let me know if you have poker, casino or bingo clone available.

thanks

Agata

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: poker, casino, scripts clone poker, casino casino, project bingo, casino poker scripts, project poker, casino bingo, bingo clone, required project, bingo poker, scripts required, bingo casino, poker clone scripts, clone scripts poker, clone poker, scripts poker, poker casino, poker bingo, scripts clone, scripts poker clone, casino clone, casino scripts, poker project, poker scripts

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) London, Spain

ID dự án: #29254

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

abdulqaiyoom

Hi, I have ready to go websites for Casino, Poker, Bingo, please let me know, Regards

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
SergeyGorlov

Greetings! I represent software development company already implemented such gambling solution. We have both standalone (cpp) version and web version (java) of 5 well known poker games and tournament. We are re Thêm

$30 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0