In-Person Polish Translator Required

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I require a Polish translator who can provide in-person services during business meetings with renovation team.

Skills & Requirements:

- Fluent in both Polish and English /or Greek.

Please ensure you're comfortable with these before placing a bid.

Biên dịch viên tiếng Ba Lan Dịch thuật English (US) Translator English (UK) Translator Đọc bông

ID dự án: #37978365

Về dự án

1 đề xuất tuần trước đang mở

Địa điểm: Warsaw, Poland

1 freelancer đang chào giá trung bình €12 cho công việc này

Alanwav

Hi, I'm a Polish native speaker with fluency in English. I have experience in translating various texts from English to Polish and vice versa, in-person translation won't be a problem as well. Contact me via Direct Mes Thêm

€12 EUR / giờ
(1 Nhận xét)
3.2