Đã Đóng

Vẽ bản đồ Flow map trên power BI

Mình cần 1 bạn Power BI expert để giúp mình làm biểu đồ trên Power BI. Nếu bạn là expert thì công việc này sẽ rất đơn giản với bạn.

Kĩ năng: Power BI

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Launceston, Australia

ID dự án: #26992155

4 freelancer chào giá trung bình$26 cho công việc này

AlonsoJavier

Hello, nice to meet you I would like to carry out the work you need, I am a statistical engineer, expert in data analysis and programming in POWER BI. If possible, it would be ideal to be able to speak internally to Thêm

$28 SGD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
4.7
(1 Nhận xét)
1.6
chirag9700

Hi, I hope you are doing great. I have gone through your requirements and would like to work for the same. ⭐⭐⭐⭐⭐ ABOUT MY PAST EXPERIENCE ⭐⭐⭐⭐⭐ I have 6+ years of good hands-on experience in SharePoint, Microsoft Of Thêm

$30 SGD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
purbiak

Power bi experienced Relevant Skills and Experience Power bi and dashboard

$17 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0