Vẽ bản đồ Flow map trên power BI

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần 1 bạn Power BI expert để giúp mình làm biểu đồ trên Power BI. Nếu bạn là expert thì công việc này sẽ rất đơn giản với bạn.

Power BI

ID dự án: #26992155

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$26 cho công việc này

AlonsoJavier

Hello, nice to meet you I would like to carry out the work you need, I am a statistical engineer, expert in data analysis and programming in POWER BI. If possible, it would be ideal to be able to speak internally to Thêm

$28 SGD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
4.7
chirag9700

Hi, I hope you are doing great. I have gone through your requirements and would like to work for the same. ⭐⭐⭐⭐⭐ ABOUT MY PAST EXPERIENCE ⭐⭐⭐⭐⭐ I have 6+ years of good hands-on experience in SharePoint, Microsoft Of Thêm

$30 SGD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
purbiak

Power bi experienced Relevant Skills and Experience Power bi and dashboard

$17 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0