Đã hoàn thành

Private project for Job121n - 4 quizes

Được trao cho:

Job121n

Will be able to complete the job within 14 days. Thanks.

$160 USD trong 14 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

lupchi

I will finish in 7 days. Contact me!

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.1
blucyan

I'm interested, contact me please.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MrsMichelle123

Expert when it comes to powerpoint tasks. Hire me and you can guarantee an excellent job within 3 days.

$120 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0