Đã hoàn thành

job for satvir 4

Được trao cho:

smashinteractive

please accept my bid

$80 AUD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ZamshedRahim

I am student of cse. I know this type of work.

$120 AUD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0