Đang Thực Hiện

i need a powerpoint designer to review my15 page ppt

i need a powerpoint designer to review my15 page ppt. 97% completed

Kĩ năng: Powerpoint, Thiết kế đồ họa, Trình bày, Word, Adobe InDesign

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) WAUKESHA, United States

ID dự án: #34313129