làm powerpoint cho tôi

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

em nhận người làm ppt : city in the future cỡ 15 slide với 50k ạ

Powerpoint Thiết kế đồ họa Trình bày

ID dự án: #29917323

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$167 cho công việc này

balgraphic

Hi It will be a pleasure for me to work on your power point project. I have worked on several presentation projects. I have more then 5 years of experience in PowerPoint. Please have a look at my profile and portfol Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(324 Nhận xét)
6.9