Đã Đóng

Redesign the PPT

the company profile with better-looking slides keeping the same colour code and theme

Kĩ năng: Powerpoint, Thiết kế đồ họa, Trình bày, Photoshop, Thiết kế sách quảng cáo

Về khách hàng:
( 25 nhận xét ) Mohali, India

ID dự án: #34329394