Đã Đóng

Tien trong jurassic world

3 freelancer chào giá trung bình$5458 cho công việc này

superiar

Hello, I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can discuss the requirement in more details, clear doubts and move ahead. Thêm

$5263 USD trong 30 ngày
(21 Nhận xét)
5.0
duyyuki

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$5555 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
beinger

Tiền trong kỷ Jura là một khái niệm hoàn toàn mới với tôi. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu về khái niệm này và sẽ hoàn thành sớm nhất, chính xác nhất.

$5555 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0