I would like to hire a PowerPoint Designer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tìm 1 freelancer thiết kế powerpoint slide giới thiệu công ty theo nội dung và quy định màu có sẵn. Sau đó dựa vào file giới thiệu hoàn chỉnh để làm powerpoint template.

Yêu cầu:

- Sản phẩm đề xuất bao gồm 40 slide, trong đó:

• Mẫu cover: 2 mẫu

• Mẫu kết luận: 2 mẫu

• Mẫu trang chuyển ý (giới thiệu ý chính): 7 mẫu

• Mẫu thông tin + số liệu không sử dụng hình ảnh (3 ý, 4 ý, 6 ý): 5 mẫu

• Mẫu thông tin sử dụng kèm hình ảnh (3 ý, 4 ý, 6 ý): 5 mẫu

• Mẫu trưng bày hình ảnh (các trang chỉ có hình ảnh): 3 mẫu

• Mẫu trang giới thiệu nhân sự: 3 mẫu

• Mẫu trang sơ đồ, quy trình, thời gian, lịch trình: 5 mẫu

• Mẫu trang biểu đồ, bảng: 5 mẫu

• Phụ lục trang icon (100 icon): 3 trang

Powerpoint

ID dự án: #16034996

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình₫7688815 cho công việc này

superiar

Hello, yes understood, i have checked the description, i have an expertise in presentation and graphic designs, please message me so we can discuss in detail and start the work. Relevant Skills and Experience Please P Thêm

₫17777777 VND trong 10 ngày
(147 Nhận xét)
7.1
ChetnaArts

Hi, I completely go through with your project description about graphic design. I am an expert in this field and you can check my work on my Portfolio also. Relevant Skills and Experience Having around 7 year of exp Thêm

₫7500000 VND trong 3 ngày
(170 Nhận xét)
6.4
GraphicsLab1

Hi I have gone through your project.I understood your requirements.I am applicable for this job and no one can do this better than me. I will send you sample within 2-3 hours. Relevant Skills and Experience Relevant S Thêm

₫5500000 VND trong 0 ngày
(67 Nhận xét)
5.4
SaturnCube

Hello, Yes,I got this all so message me so we can more discuss the work and i can show you my work. Relevant Skills and Experience Message me so i can start work on this and i am sure you will like my work. Thanks, k Thêm

₫5821311 VND trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
4.5
mze5583fac62088c

Hi, my name is Zeeshan. I would love the opportunity to assist you in designing your company presentation. I have read your requirements and can make a perfect presentation according to your requirements. I am MS Elec Thêm

₫11666666 VND trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.8
WorldArt66

. My quote is Based on the details provided in project. I am here for long term work relationship, so will give 101% best output from my end so that you will consider me only for future job. Relevant Skills and Exper Thêm

₫5500024 VND trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
designer504

Hi I would love to work on your project. Please contact me for portfolio. I have a BFA in Graphic Design and powerpoint presentation experience Relevant Skills and Experience SKILL:- PowerPoint, Infographics, Thêm

₫5500000 VND trong 0 ngày
(12 Nhận xét)
3.9
Graphiczone27

Hi, I completely go through your PowerPoint Design description and will able to work on this project. Please check portfolio link :https://www.freelancer.in/u/Graphiczone27 Relevant Skills and Experience I have experi Thêm

₫9722222 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dasaripradeep00

A proposal has not yet been provided

₫6111111 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khan000111

I have much experience in power point presentation design I completed many projects during my study and locally at freelance, I assure you if you offer this project to me I will complete this project effectively and in Thêm

₫6111111 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NguyenHieu88

i need more infomation for this job Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫5555555 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0