Đang Thực Hiện

Automate using powershell

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

atasoyk

hello, I write batch scripts for file operations (copy, move, delete..), ftp, ping, registry and much more

$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0