Pre-employment Vetting [Nancy, France]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Nancy, France

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Nancy, France. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 2 days

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply.

Trợ lí trực tuyến Nhiếp ảnh Truyền thông Hỗ trợ điện thoại Local Job Administrative Support BPO Tổng đài Coding Chăm sóc khách hàng Hỗ trợ khách hàng Data Collection Data Delivery Nhập liệu Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Employee Training Office nói chung Nhân sự Logistics Tuyển dụng Talent Acquisition Technical Recruiter Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36644163

Về dự án

3 tháng trước đang mở

Địa điểm: Nancy, France