Đã Đóng

Visit Client in Utah to Change the Ear Cushion of headphones

We need someone local to visit our client in Utah United States to fix some simple cosmetic issue of the headphones which is to change the ear cushion of the headphones and put the charging port cover on. We can provide video tutorial.

Kĩ năng: Sửa chữa thiết bị, Computer Support, Electric Repair, Lao động phổ thông, Local Job, Mobile Repair, Odd Jobs, Hỗ trợ kĩ thuật, Hội thảo

Địa điểm: Lindon, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dongguan, China

ID dự án: #34770216