Đang Thực Hiện

Copying Prestashop Site to a Different Domain Name

Hi, thanks for taking the time to read my project. I need someone to copy my website to a different domain. It's prestashop based. Thanks

Kỹ năng: Prestashop

Xem thêm: different, copying, copying site domain, copy website domain name, prestashop time, prestashop copy domain, prestashop website project, domain time, different domain, prestashop based website, copy prestashop site, copying website, copy prestashop domain, copy prestashop, domain name suggestion site, prestashop domain, site prestashop, time different, website copying, prestashop name, name different logos, best site prestashop, prestashop project, prestashop site

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) 46410, United States

Mã Dự Án: #1654678

Đã trao cho:

prestashopzine

Hi, I can do it perfectly ! Let me help you :)

$40 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

toinnisfree

quick pro help. ftp and escrow required.

$85 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.8
elixirsoftsols

Lets start right now

$40 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
3.6
gslogics123

Respected Sir I am ready to start right away. Please check the message box. Regards Ashwin

$40 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
tonykim100

Hello, I am ready to start now. Thanks.

$50 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2