Đã hoàn thành

Presta module development and integration -- 2

Poweroffice GO cloud service integration with Prestashop 1.7

Kĩ năng: Prestashop, PHP, HTML, eCommerce, Thiết kế trang web

About the Client:
( 0 nhận xét ) Riga, Latvia

ID dự án: #32746643

Được trao cho:

(568 Đánh Giá)
8.9

7 freelancer chào giá trung bình€604 cho công việc này

(219 Nhận xét)
7.9
(48 Nhận xét)
6.6
(13 Nhận xét)
4.7
usamaakhann

Presta module development and integration -- 2 I have read your project description. I have done similar projects in past and I can do your work. Please come to private chat to discuss in detail. I am a professional We Thêm

€250 EUR trong 3 ngày
(20 Nhận xét)
4.1
(4 Nhận xét)
2.5
(0 Nhận xét)
0.0