Đang Thực Hiện

prestashop design modification

Hello,

We are looking for a prestashop expert to design our website like attached.

[url removed, login to view]

Thank you.

Kỹ năng: Prestashop

Xem thêm: prestashop expert, modification expert, looking prestashop expert, website design modification, php prestashop expert, neologis, prestashop modification, expert prestashop, looking expert prestashop, design modification, index php mp3 preview, simple index php page

Về Bên Thuê:
( 226 nhận xét ) Noumea, New Caledonia

Mã Dự Án: #1702004

Đã trao cho:

terrycoder

As discuss, thanks!

$150 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4