Đã đóng

Adobe Captivate

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2050 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We are a small but long-established ad agency. I have an e-learning project (industrial client) under way that requires an Adobe Captivate pro. I would guess this represents about 20-40 hours of work. We are based in Ithaca, NY. Respondents close to that geography get special consideration, but not opposed to working with longer distances... Must be in US, though. Script & video done. Moving to assembly of project now, for completion target at end of March, 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online