Đang Thực Hiện

Private Project #19 for Georgi

Full specifications discussed and work already begin.

Kỹ năng: HTML, HTML5, Joomla, SQL

Xem thêm: georgi, project specifications, jkaushal21, project based programmer work, private programming work, project game cross work

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) Dehradun, India

Mã Dự Án: #1657108

Đã trao cho:

Predte4a

Hired by the Employer

$1500 USD trong 25 ngày
(19 Đánh Giá)
6.1