Đã Trao

Privet Project

Please accept this Project.. I have created 200usd Milestone for release to u

Kỹ năng: Android, iPhone, Mobile App Development, Bán hàng, Samsung

Xem thêm: privet, seozoon, privet project, microsoft project excel milestone, project milestone garment companies, accept donation web project, milestone project excel, project created flash player

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Gaibandha, Bangladesh

Mã Dự Án: #1622863

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ichmax

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0