Đang Thực Hiện

Original Product Descriptions

Need creative, original product descriptions for 30 of my fragrance products. MUST BE ORIGINAL. Cannot in anyway copy content. I will provide products once bid accepted. Please submit sample product descriptions of a fragrance, any fragrance will do. Need asap!!

Kỹ năng: Mô tả sản phẩm

Xem thêm: product descriptions, sample product, need product descriptions, sample product copy, products descriptions, fragrance product descriptions, original product descriptions, creative product, provide quality content, sample product descriptions, content writer needed asap, creative descriptions, item descriptions need, descriptions products, provide news content, unique product descriptions bid, fragrance descriptions, creative product descriptions, mobile product descriptions, copywriters writing original content

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Destin, United States

Mã Dự Án: #1051058

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sainathsolutions

Kindly view my private message and reply to initiate discussion SS

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0