Đã Trao

project for samitXI

Hello,

A project for samitXI as discuss earlyer for the product description for online shop

Thank you

Kỹ năng: Java, Toán học, PHP, Mô tả sản phẩm

Xem thêm: project product description shop, project online shop management, online shop catchy description, project product description, project chemist shop online, online shop project, project concept online shop, codeigniter online shop project, project online flower shop

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Brockton, Canada

Mã Dự Án: #1649016

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

samitXI

Please accept.. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(222 Đánh Giá)
7.6