Đã Đóng

Circuit design

I am looking for LDR circuit design to control current flow from 100 VA to 10 KVA. I will also be needing the Gerber format of the same.

The circuit needs to be three phase ac compatible.

Kĩ năng: Thiết kế sản phẩm

Xem nhiều hơn: flow design, product design -03, gerber, design circuit, control design, circuit control, control product, ldr, control flow, ashishindia, gerber format layout, design gerber, pcb layout gerber format, format gerber, traffic design circuit timer, design control, design circuit dc power supply pcb, design company needing freelance draftsman, design circuit power world, design invite using adobe pdf format

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Delhi, India

ID dự án: #1117685

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

QTC76

I can do this if I have more detail (voltage, intensity ....)

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0