Đã Đóng

Design me a Product

Good day. I need making soldering station 2 in 1, with hot air gun and with soldering iron. It must have on board power supply 24v70w, lcd display.

Finnaly I need:

1)electrical sheme

2)pcb layots sheme

3) and program for microcontroller.

Kỹ năng: Kĩ thuật điện, Thợ điện, Điện tử, PCB Layout, Thiết kế sản phẩm

Địa điểm: Kiev, Ukraine

Xem thêm: product design power inverter, bann creative product design, pet product design, solidworks product design, adobe product design logo, guys product design development, home creative product design, product design spec, virtuemart product design, uart lcd display project, product design photography, seo product design, lcd display spi graphics, product design finished, corel draw product design, product design bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ukraine

Mã Dự Án: #14809136

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

endurizer

Good day. I'm ready to discuss the details of the project. I have a few questions. How and in what language can we discuss them?

$155 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0