Đã Đóng

Thiết kế ngược/ Reverse Engineering (Gemagic Design X, CATIA V5, NX 12)

8 freelancer chào giá trung bình ₫420833/giờ cho công việc này

CACGC

A proposal has not yet been provided

₫350000 VND / giờ
(5 Nhận xét)
3.7
₫500000 VND / giờ
(2 Nhận xét)
3.1
amiteshajay

A proposal has not yet been provided

₫388888 VND / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
iluga3001

Chào bạn, Nếu chúng ta có cơ hội hợp tác cùng nhạu, mình nghĩ chúng ta nên tính chi phí theo sản phẩn sẽ tiện cho chúng ta hơn. Bạn cứ yên tâm về chị phí nha.

₫500000 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
aishwarya0196

A proposal has not yet been provided

₫388888 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Arjun5332

A proposal has not yet been provided

₫350000 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
vignesh1111

Sir first share the product cad and I need some details about product function like who its work ? how many parts are in that product?

₫500000 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
chandrashekartcp

I have around 10 years experience in Modeling and manufacturing drawing creation. I have major experience in Catia V5 . I have done reverse engineering projects like converting scanned ( 3d xml files) into Parametric m Thêm

₫388888 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0