Đã Đóng

Landscaping

We are at the beginning of a large landscaping project for our backyard and require the follow products;

240 x Terracotta pavers (400x400 in size)

We will also require soil, sand, gravel, timber etc.. and will post quantities as we work them out.

Kỹ năng: Tìm nguồn người mua, Logistics & Shipping, Tìm nguồn cung ứng sản phẩm, Tìm nguồn cung ứng

Xem thêm: landscaping work, terracotta, gravel, supplier product sourcing, sourcing products, pavers, online post work, cragslist post work, landscaping project, php curl post work, manga website post work, render post work photoshop, site photographers post work, post work gujarat india

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Royalla, Australia

Mã Dự Án: #1735316

2 freelancer đang chào giá trung bình $15000 cho công việc này

milesf01

lets do it.

$10000 AUD trong 30 ngày
(8 Đánh Giá)
5.4
abbasalinaqvi

Dear Sir, I am able to do your task on priority basis.

$20000 AUD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3