Đang Thực Hiện

programming and analysis

Perform various programming tasks and analysis of financial time series.

Kỹ năng: Thuật toán, Nghiên cứu tài chính, Toán học, Matlab and Mathematica, Statistics

Xem thêm: programming and, time series, financial programming, financial time series programming, programming financial, financial time series, programming tasks, prepress tasks perform, programming part time bid

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1642973

Đã trao cho:

eriknil

Hired by the Employer

$60 USD trong 13 ngày
(0 Đánh Giá)
2.2