Automatic lights and lamps with control system -- 2

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách RM32 - RM99 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

In my project, when the IR sensor sense the "human" in the room, it will activate the lamp and fan. The lamp intensity is due to the outdoor intensity. The higher the light intensity outdoor, the lower the indoor. The fan's speed is due to room temperature, the higher the temperature, the faster it rotate.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online