Đã hoàn thành

Automatic lights and lamps with control system -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vuthanhlqdtu với giá RM96 MYR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

In my project, when the IR sensor sense the "human" in the room, it will activate the lamp and fan. The lamp intensity is due to the outdoor intensity. The higher the light intensity outdoor, the lower the indoor. The fan's speed is due to room temperature, the higher the temperature, the faster it rotate.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online