Đã hoàn thành

Creating Zapier Webhook for Bexio API

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sathishpkumar với giá $30 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have a web service (bexio) who offers an api access to its services.

Now I want you to create a zapier zap calling this api to create a new contact in the service: [url removed, login to view]

[url removed, login to view]

The source would be a given google sheet (so every time a new entry is created in the sheet the customer should also be created in the accounting software bexio)

Can you provide me with the correct data (URL, payload, data etc.)?

Do you need api keys to do the work or could it be done without?

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online