Đã hoàn thành

Email attachments to FTP server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi antyans với giá €70 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need someone who can program/configure one mailbox, which will put all attachments from emails on my FTP server.

Please come up with technical idea already when placing your bid. Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online