Interactive 3D Animated Wall

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I want to replicate the wall found in the link below:

[url removed, login to view]

We will provide the 2D artwork but we will need each piece to be animated and get sensors to get these animations activated like the video in the link. Let me know if this is something you can do. We will provide short throw projectors if those are something you can provide.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online