Đã đóng

Interactive 3D Animated Wall

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I want to replicate the wall found in the link below:

[url removed, login to view]

We will provide the 2D artwork but we will need each piece to be animated and get sensors to get these animations activated like the video in the link. Let me know if this is something you can do. We will provide short throw projectors if those are something you can provide.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online