Còn mở

arduino

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £25 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Need a program for Arduino to control an LCD screen brightness with button selections - each number holds a certain brightness type - high or low.

Use a spare digital port to control the brightness of an LED. You should combine this with the features above, so that:•“Up” increases the brightness of the LED•“Down” decreases the brightness of the LED•“Select” sends the current value to the PC once for each keypress•The current value should be displayed on the LCD screen

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online