Đã đóng

artificial intelligence project

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $40 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Need help with choosing a simple artificial intelligence project and also implement it with any programming language best suited. The project given to me spans over a month so the project can be implemented in increments over that time or any time within the period.

preferred project ideas are some kind of game solving ai involving any algorithm.

if anyone is interested please message me so I can tell more about the project.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online