artificial intelligence project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $40 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Need help with choosing a simple artificial intelligence project and also implement it with any programming language best suited. The project given to me spans over a month so the project can be implemented in increments over that time or any time within the period.

preferred project ideas are some kind of game solving ai involving any algorithm.

if anyone is interested please message me so I can tell more about the project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online