Đã đóng

download and convert dxf files from a website through a script

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

There exists a script or a software in order to convert dxf-files automatically from a website. There are several folders in the website and the script must be started from each folder manually.

The size of each folder has about 1-5 GB, so a fast internet is necessary.

The files should be downloaded into a new or specific gmail account or the connected cloud.

Finally all the files should be zipped and copied to an usb-stick and sent by post to my office.

The job should be done in a few hours, the main thing is to download the files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online