Đã Đóng

Fix my ERC223 Contract(token smart contract)

4 freelancer đang chào giá trung bình RM405 cho công việc này

Gokebello

Hi, I can fix your smart contract for you easily or write a new depending on what you need to deploy ...

RM400 MYR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yashwantchavan

A proposal has not yet been provided

RM277 MYR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RM500 MYR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RM444 MYR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0