Đã Đóng

Frontend Engineers and Backend Engineers

- Phát triển các tính năng từ ý tưởng đến sản phẩm

- Hỗ trợ, giao tiếp với đội CSKH để tìm ra nguồn gốc các vấn đề của khách và đưa ra được giải pháp tốt

- Tham gia với các quản lý để thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện sản phẩm

- Viết code gọn gàng, trong sáng; có tư duy TDD (Test-Driven Development); tham gia code review

- Làm việc với UX/Design team, backend team và các team khác để tạo ra sản phẩm cho người dùng và các team khách sử dụng

Kĩ năng: Coding, Programming

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17283913

7 freelancer chào giá trung bình$1247 cho công việc này

michale21

Hi, Greetings from Votive Technologies!! As per your requirement, you need an experienced Fullstack Developer for development, design & Testing the projects with Suggestion to upgrade it. We have Good exper Thêm

$1200 USD trong 30 ngày
(12 Nhận xét)
4.4
$750 USD trong 20 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
$1000 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
shahbaz1980

Hello, Have a great day. We are website development company offering our services. We will take your project from scratch and deliver fully operative website. Please feel free to contact us. Regards, Shahbaz.

$2000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$1111 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ashnashamim

Hi, I can provide you the functionalities of a Backend and a Frontend Engineer. As a Backend Engineer I've developed many APIs, and I have about 6 years of experience as a Frontend Engineer, can develop any sort of UI Thêm

$1000 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
infowider11

Hello, I am front end and back end programmer both web and app with coding ,UI/UX Design etc.... I can do any thing. i am expert programmer with 7+ year past work experience. Can we talk? provide me a chance for Thêm

$1666 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0