Frontend Engineers and Backend Engineers

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Phát triển các tính năng từ ý tưởng đến sản phẩm

- Hỗ trợ, giao tiếp với đội CSKH để tìm ra nguồn gốc các vấn đề của khách và đưa ra được giải pháp tốt

- Tham gia với các quản lý để thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện sản phẩm

- Viết code gọn gàng, trong sáng; có tư duy TDD (Test-Driven Development); tham gia code review

- Làm việc với UX/Design team, backend team và các team khác để tạo ra sản phẩm cho người dùng và các team khách sử dụng

Coding Programming

ID dự án: #17283913

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$1247 cho công việc này

shahbaz1980

Hello, Have a great day. We are website development company offering our services. We will take your project from scratch and deliver fully operative website. Please feel free to contact us. Regards, Shahbaz.

$2000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ashnashamim

Hi, I can provide you the functionalities of a Backend and a Frontend Engineer. As a Backend Engineer I've developed many APIs, and I have about 6 years of experience as a Frontend Engineer, can develop any sort of UI Thêm

$1000 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
infowider11

Hello, I am front end and back end programmer both web and app with coding ,UI/UX Design etc.... I can do any thing. i am expert programmer with 7+ year past work experience. Can we talk? provide me a chance for Thêm

$1666 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0