Đã Đóng

a need a programmer to create a bot/soft for arbitrage trading on different crypto-exchange platforms

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0