Đã Đóng

a need a programmer to create a bot/soft for arbitrage trading on different crypto-exchange platforms

Hey, I am a looking for someone to create an arbitrage bot (cross-exchange) for me. If you are interested I can send you technical task.

short description https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FnCABHAWGViMkq4awwggbvfc8c6qJ1vSc2vRwbsrWo0/edit#gid=0

Payment is negotiable.

Kĩ năng: Programming

Xem nhiều hơn: bitcoin trading bot python, bitcoin trading bot open source, free bitcoin trading bot, bitcoin trading bot review, bitcoin trading bot github, altcoin trading bot, gekko trading bot, best bitcoin trading bot, need programmer to create software for me, need programmer trading strategies multicharts, need programmer create social networking app, need programmer automated trading sierra charts, need someone create bot, need lookign developer programmer create application program, need programmer create simple shopping cart

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ukraine

ID dự án: #16357718

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0