Đã đóng

project for me

Dự án này vừa được trao cho Hazim91 với giá £44 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Please do not bother biding if you are not 100% confident in completing this work to a perfect standard

Please do not bid if you cannot complete this work for 20th of March (tomorrow)

Please don't bid before READING THE ATTACHMENTS FULLY

Please dont waste your time bidding something ridiculous like £150 I will reject your bid

Sorry if I am being harsh but I come across way too many time wasters on this website and I cant take it anymore.

Look forward to hearing from you

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online