Find Jobs
Hire Freelancers

Sound-Following Robot Creation

₹1500-12500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

₹1500-12500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am in need of an expert in robotics and programming to bring a unique project to life. The main task for this robot will be to follow a specific frequency sound within a short range - specifically, within a room. The tasks will include: - Building a robot capable of maneuvering obstacles smoothly. - Programming the robot with the ability to pick and place objects. - Ensuring the robot can perform repetitive tasks without issues. - Programming a sound-following feature, with a specific focus on a particular frequency. Ideal Skills: - Specialized knowledge in robotics. - Strong programming experience, particularly in algorithms related to sound recognition and robotic movement. - Experience with sound frequency detection. - Proven abilities to troubleshoot and solve technical issues related to robotic movements and sound detection. Please note: The primary focus for this project will be the short-range detection and following of a specific sound frequency. Please ensure to highlight any relevant experience or projects in your bid.
Mã dự án: 37839998

Về dự án

1 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 6 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
1 freelancer chào giá trung bình ₹1.500 INR cho công việc này
Avatar người dùng
As a mechatronics engineer with a zeal for combining mechanical and electrical engineering, I take pride in my proficiency in control systems, automation, and designing robots with specific tasks in mind. My track record showcases proven expertise in utilizing algorithms for sound recognition and movement functions – the perfect fit for your sound-following robot project. Throughout my career, I have built several impressive robots from scratch including ones tasked with navigating obstacles and picking up objects – all prominently similar to the requirements of this project. Additionally, I have extensive experience with sound frequency detection which aligns perfectly with your project's core objective.
₹1.500 INR trong 7 ngày
5,0 (3 nhận xét)
3,9
3,9

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Mumbai, India
5,0
1
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 3 4, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.